دنیای گز آنتیک

استادان اصیل در صنعت تولید گز در تلاشند که محصولاتی را به شما ارایه دهند که به آرامی در دهان شما آب شوند و تمام حواس شما را به آرامی نوازش کنند.

گز آنتیک!

فعالیت های آزمایشگاه

 

DSC 0987a

 

1- آزمایشگاه شیمی

2- آزمایشگاه میکروبیولوژی چهارقسمتی(اتاق ساخت محیط کشت -اتاق استریلیزاسیون و شستشو-اتاق کشت- اتاق انکوباسیون)

آزمون های شیمیایی انجام شده در گز بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3023 و و آزمون های میکروبی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 2395 در آزمایشگاه گز آنتیک توسط کارشناسان این آزمایشگاه انجام می گرددکه شامل آزمون های زیر می باشد

آزمون های شیمیایی شامل : خاکستر- قند کل- درصد مغز رنگ - بو طعم بافت رطوبت

آزمون های میکروبی شامل: کپک مخمر آنتروباکتریاسه- اشرشیاکلی- سالمونلا -استافیلوکوکوس اورئوس آفلاتوکسین

انجام کلیه آزمون های مربوط به مواد اولیه مصرفی در تولید گز

آزمون های مربوط به تولید گز حین فرایند

انجام آزمون های rapid test در آزمایشگاه های شرکت گز آنتیک جهت کنترل کلیه بچ های تولیدی روزانه صورت می گیرد.